All texts of the history of Tuovilanlahti

Kouluhanke virisi Tuovilanlahdessa 12.9.1892 kun kansakoulupiirin varsinainen päätti rakentaa kansakoulun kauppahuone C.G.Svahnin maalle viiden vuotuista arentia vastaan, sen suuruisella palstallen, minkä kontrahti vähimmin määrää.

Kalapuro on erotettu Törmälän maista Mykkäsille. Tila on ollut Virtalan suvulla 1800 -luvun lopulta. Mykkäset rakensivat alkujaan tämän hirsitalon joka käsitti aikoinaan kamarin, tuvan ja porstuan. Kalapuro on alun perin ollut savutupa. Kiinteistöön on kuulunut silloin tupa, eteinen sekä makuukammari. Tuvan katossa näkyy vielä Räppänä-aukko,...