Kappa

Mittakappa on monelle tuttu kapine, sillä yhä edelleen useat perunakauppiaat toreilla mittaavat myytävät juuresmäärät puisia perunakappoja käyttäen.
Perinteisen kappa-mittayksikön vetoisuus oli 4,58 l. Vuodelta 1965 peräisin olevassa Vakaustoimiston määräyksessä "Vaattavien mittaus-välineiden ja merkittävien kuljetusastioiden aineesta, muodosta ja rakenteesta" määritellään mittakappojen vetoisuuksista seuraavaa

Kuutiomitan, jonka tilavuus saa olla 2 tai 1 hl taikka 50, 25, 20, 10, 5, 2 tai 1 l, tulee olla kuution muotoinen. Sen tulee olla valmistettu kuivasta puusta sekä enemmän kuin 5 l vetävän kahdelta vastakkaiselta puolelta varustettu pystyyn upotetuilla puulistoilla tai lujilla nurkkaraudoilla.
Sivuseinämien ja pohjan paksuuden tulee olla vähintään:
2 ja 1 hl kuutiomitassa 22 mm
50 l 20 mm
25 ja 20 l 15 mm
10 ja 5 l 12 mm
2 ja 1 l 10 mm
Kuutiomittoja saa käyttää vain kuivien tavaroiden mittaamiseen.

Viljakappa on vakiintunut nimitys puiselle mitta-astialle. Kappa tarkoittaa tilavuusmittaa, joka vastaa nykymitoissa 4,58 litraa (ruotsalainen kappa) tai 5,4961 litraa (ns. suomalainen kappa). Vanhastaan eri puolilla maailmaa oli käytössä kovin erilaisia mitta-asteikkoja ja -yksiköitä. Jopa saman valtakunnan sisällä mittojen välillä saattoi olla eroja. Ruotsin valtakunnassa ryhdyttiin 1700-luvulta lähtien toimenpiteisiin mittojen tarkemmaksi määrittelyksi. Muutokset olivat kuitenkin asteittaisia ja hitaita. Vuonna 1743 määrättiin lailla, että kaikki kaupankäynnissä käytettävät mitat oli tarkastettava ja varustettava kruunun leimalla. Suomen siirtyessä autonomiseksi osaksi Venäjän valtakuntaa mittauudistuksen lisäksi opeteltavaksi tulivat myös Venäjän valtakunnan alueella käytössä olevat mittayksiköt. Euroopassa otettiin yhteisellä päätöksellä käyttöön metrijärjestelmä 1800-luvun jälkipuoliskolla. Suomi siirtyi järjestelmään vuosien 1886 - 1892 välillä.

Viljamitoissa tyypillisimpiä leimoja ovat tyylitelty kruunun kuva, vuosiluku ja vetoisuusmitta. Niissä voi olla kaiverrettuna myös puumerkkejä, nimikirjaimia sekä joskus myös muuta tekstiä. Kruunuleimoja ja vuosilukuja voi olla useita jos sama viljamitta on ollut pitkään käytössä. Kappoja käytettiin viljamittoina 1700-luvun lopulta 1900-luvulle saakka.

Ulkopinnalla oleva vuosiluku kertoo, koska kappa on leimattu. Tilavuusmerkintä 5 l viittaa siihen, että mitta on otettu käyttöön metrijärjestelmään siirtymisen, eli 1880-luvun jälkeen. 

https://kysymuseolta.fi/sarka/#!id=266