Leimakirves

Leimakirvestä on käytetty kaadettavien (leimaus), jaettavien (apteeraus), ja uitettavien puiden merkitsemiseen.

Aikaisemmin jokaisella uittoyhtiöllä oli omanlainen tunniste merkkinsä, joka lyötiin puuhun omistajan tunnisteeksi.

Rakkaalla lapsella on käytössä useita eri nimiä: käyttötarkoituksesta ja mallista riippuen, esimerkiksi leimavasara, leimakirves, jakokirves, pääleimakirves, merkkikirves, Merkkauskirves, leimauskirves, merkkuukirves.

https://www.tukkilaiset.com/historia/viikon-vanhanen/13-info/historia/110-leimakirvesEnnen kuin puutavaraa voitiin laskea vesistöön siinä tuli olla omistajan uittomerkki. Uittomerkkejä oli kolmenlaisia: hakkomerkkejä, joita tehtiin kirveellä ja koveltimella ja pintamerkkejä sekä päämerkkejä, joita tehtiin leimakirveillä ja -vasaroilla. Saman tyyppisiä työvälineitä on käytetty kaadettavien (leimaus), jaettavien (apteeraus) ja uitettavien puiden merkitsemiseen. Työvälineillä on useita nimityksiä käyttötarkoituksesta ja mallista riippuen, esimerkiksi leimavasara, leimakirves, jakokirves, pääleimakirves, pääleimavasara ja merkkikirves.

https://www.arjenhistoria.fi/actions/objectinfo.php?id=1427168&viewimg=0&prms=s_start%3D80%26s_class%3D2%26s_adv%5B0%5D%3Dty%25C3%25B6kalut%26s_advfrom%5B0%5D%3D1